0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Ukraine Win Cup
Aleksandr Chilikin
۱
۳
Oleg Lytvynenko
Finished
۰۱:۱۵
Vitaly Khorolsky
-
-
Sergey Kalenik
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Nikolay Plakhteev
۳
۰
Dmitriy Ptitsyn
Finished
۰۱:۳۵
Aleksandr Chilikin
۳
۱
Vladimir Naumovich
Finished
۰۰:۰۵
Nikolay Plakhteev
۳
۰
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۰۰:۲۵
Pavlo Vasylchuk
۳
۲
Vladimir Naumovich
Finished
۰۰:۴۰
Dmitriy Ptitsyn
۲
۳
Dmitriy Kushko
Finished
۰۱:۰۰
Pavlo Vasylchuk
۱
۳
Aleksandr Chilikin
Finished
۰۱:۵۰
Aleksandr Zhuravlev
۳
۲
Dmitriy Kushko
Finished
۰۲:۱۰
Vladimir Naumovich
۲
۳
Oleg Lytvynenko
Finished
۰۲:۲۵
Dmitriy Kushko
-
-
Nikolay Plakhteev
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Oleg Lytvynenko
-
-
Pavlo Vasylchuk
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Aleksandr Zhuravlev
-
-
Dmitriy Ptitsyn
بازی شروع نشده است
۰۳:۲۰
Vladimir Naumovich
-
-
Aleksandr Chilikin
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Aleksandr Zhuravlev
-
-
Nikolay Plakhteev
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۵
Vladimir Naumovich
-
-
Pavlo Vasylchuk
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Dmitriy Kushko
-
-
Dmitriy Ptitsyn
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Oleg Lytvynenko
-
-
Aleksandr Chilikin
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Dmitriy Ptitsyn
-
-
Nikolay Plakhteev
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۵
Aleksandr Chilikin
-
-
Pavlo Vasylchuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Dmitriy Kushko
-
-
Aleksandr Zhuravlev
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
Oleg Lytvynenko
-
-
Vladimir Naumovich
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۵
Marat Chukanov
۰
۳
Nikita Rubcov
Finished
۰۹:۳۰
Vadim Grushko
۳
۲
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Sorokin
۳
۱
Arkadiy Shtaer
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Korobeynik
۳
۱
Vadim Grushko
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Kolesnichenko
۰
۳
Vadim Misevra
Finished
۱۰:۱۵
Nikolay Shalgorodskiy
۳
۲
Vitaliy Strelets
Finished
۱۰:۳۰
Marat Chukanov
۰
۳
Arkadiy Shtaer
Finished
۱۰:۳۰
Vadim Grushko
۱
۳
Mikhail Presnyakov
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Shapovalov
۳
۰
Yuriy Rybakov
Finished
۱۰:۴۵
Igor Zharko
۲
۳
Vitaliy Strelets
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Sorokin
۳
۱
Nikita Rubcov
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Korobeynik
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Kolesnichenko
۰
۳
Yuriy Rybakov
Finished
۱۱:۱۵
Marat Chukanov
۳
۱
Vladimir Sorokin
Finished
۱۱:۳۰
Oleg Shapovalov
۲
۳
Vadim Misevra
Finished
۱۱:۴۵
Igor Zharko
۳
۰
Nikolay Shalgorodskiy
Finished
۱۲:۰۰
Arkadiy Shtaer
۱
۳
Nikita Rubcov
Finished
۱۲:۰۰
Mikhail Presnyakov
۳
۲
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Kolesnichenko
۰
۳
Oleg Shapovalov
Finished
۱۲:۱۵
Mikhail Presnyakov
۳
۲
Sergey Korobeynik
Finished
۱۳:۰۰
Vitaliy Gusev
۳
۰
Sergey Pisklov
Finished
۱۶:۰۰
Pavel Plyushch
۳
۰
Igor Chernetskiy
Finished
۱۶:۰۰
Oleh Stasevskyi
۰
۳
Vitaly Khorolsky
Finished
۱۶:۱۵
Aleksandr Kuzminich
۱
۳
Rafael Rafikov
Finished
۱۶:۳۰
Oleg Obrazkov
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Gaynyuk
۳
۰
Vladimir Surzhik
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Alistratov
۳
۱
Aleksey Rodin
Finished
۱۶:۴۵
Yuriy Komendant
۳
۱
Rafael Rafikov
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Pisklov
۰
۳
Vladimir Surzhik
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Kireev
۰
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۱۷:۰۰
Elshad Yunusov
۰
۳
Aleksandr Alistratov
Finished
۱۷:۱۵
Aleksandr Kuzminich
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۱۷:۳۰
Igor Chernetskiy
۱
۳
Oleg Obrazkov
Finished
۱۷:۳۰
Vitaliy Gusev
۱
۳
Pavel Plyushch
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Kalenik
۳
۰
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۷:۴۵
Pavel Plyushch
۳
۰
Sergey Pisklov
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Obrazkov
-
-
Vitaliy Gusev
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Aleksandr Kuzminich
-
-
Yuriy Komendant
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Vladimir Gaynyuk
-
-
Igor Chernetskiy
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Vladimir Surzhik
-
-
Sergey Kireev
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Aleksey Rodin
-
-
Elshad Yunusov
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Andrey Burdakov
-
-
Rafael Rafikov
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Sergey Pisklov
-
-
Sergey Kireev
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Igor Chernetskiy
-
-
Vladimir Surzhik
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Aleksandr Khoroshko
-
-
Aleksey Rodin
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Vitaliy Gusev
-
-
Vladimir Gaynyuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Pavel Plyushch
-
-
Oleg Obrazkov
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Oleh Stasevskyi
-
-
Aleksandr Khoroshko
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۵
Oleg Obrazkov
-
-
Sergey Pisklov
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Vladimir Gaynyuk
-
-
Pavel Plyushch
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Aleksandr Alistratov
-
-
Oleh Stasevskyi
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Vladimir Surzhik
-
-
Vitaliy Gusev
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Sergey Kireev
-
-
Igor Chernetskiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Elshad Yunusov
-
-
Aleksandr Khoroshko
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Sergey Pisklov
-
-
Igor Chernetskiy
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Vitaliy Gusev
-
-
Sergey Kireev
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Sergey Kalenik
-
-
Elshad Yunusov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Pavel Plyushch
-
-
Vladimir Surzhik
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Oleg Obrazkov
-
-
Vladimir Gaynyuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Vitaly Khorolsky
-
-
Aleksandr Alistratov
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Vladimir Gaynyuk
-
-
Sergey Pisklov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Vladimir Surzhik
-
-
Oleg Obrazkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Aleksey Rodin
-
-
Vitaly Khorolsky
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Sergey Kireev
-
-
Pavel Plyushch
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Igor Chernetskiy
-
-
Vitaliy Gusev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Aleksandr Khoroshko
-
-
Sergey Kalenik
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Dmitriy Kushko
-
-
Vladimir Pasternak
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Pavlo Vasylchuk
-
-
Oleg Lytvynenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Dmitriy Ptitsyn
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International TT Cup
Maxim Zhuravliov
۳
۱
Artem Borysov
Finished
۱۵:۵۰
Dmitriy Lebed
۳
۱
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۰۵:۳۵
Serhii Kubrak
۱
۳
Oleskii Tytyunnik
Finished
۰۰:۰۰
Valentin Zaychenko
-
-
Dmitriy Baystryuchenko
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۵
Artur Elkhov
-
-
Dmitriy Lebed
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۵
Igor Demchuk
۳
۱
Oleg Gavrilyuk
Finished
۰۱:۴۵
Anatoliy Chaplyanka
۰
۳
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۰۲:۰۵
Vladimir Malashevsky
۰
۳
Igor Kundeus
Finished
۰۲:۱۵
Valentin Zaychenko
-
-
Artur Elkhov
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۵
Alexander Mishchenko
-
-
Artur Elkhov
Cancelled
۰۲:۳۵
Viktor Kotov
۲
۳
Igor Demchuk
Finished
۰۲:۴۵
Anatoliy Chaplyanka
۳
۰
Dmitriy Lebed
Finished
۰۳:۰۵
Vladimir Malashevsky
۳
۱
Oleg Gavrilyuk
Finished
۰۳:۱۵
Artur Elkhov
-
-
Dmitriy Baystryuchenko
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Igor Demchuk
۲
۳
Igor Kundeus
Finished
۰۳:۴۵
Anatoliy Chaplyanka
-
-
Artur Elkhov
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۵
Vladimir Malashevsky
۲
۳
Igor Demchuk
Finished
۰۴:۱۵
Valentin Zaychenko
-
-
Dmitriy Lebed
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۵
Alexander Mishchenko
-
-
Dmitriy Lebed
Cancelled
۰۴:۳۵
Viktor Kotov
۲
۳
Oleg Gavrilyuk
Finished
۰۴:۴۵
Anatoliy Chaplyanka
-
-
Valentin Zaychenko
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۵
Anatoliy Chaplyanka
-
-
Alexander Mishchenko
Cancelled
۰۵:۰۵
Vladimir Malashevsky
۳
۱
Viktor Kotov
Finished
۰۵:۱۵
Oleg Gavrilyuk
۳
۰
Igor Kundeus
Finished
۰۵:۴۵
Anton Riabukhin
۰
۳
Vitalii Vovk
Finished
۰۹:۲۰
Sergey Kiulo
۲
۳
Artem Borysov
Finished
۰۹:۲۵
Ruslan Ivanov
۰
۳
David Simonchuk
Finished
۰۹:۵۵
Ihor Kuznetsov
۳
۰
Maxim Zhuravliov
Finished
۱۰:۰۰
Serhii Matviienko
۲
۳
Serhii Illiushchenko
Finished
۱۰:۱۰
Stanislav Stelmashchuk
۱
۳
Aleksandr Kuharchuk
Finished
۱۰:۱۵
Nazar Kovalchuk
۳
۰
Andrey Gordiy
Finished
۱۰:۲۰
Nikolay Telnoy
۰
۳
Ivan May
Finished
۱۰:۲۵
Pavlo Cherednichenko
۱
۳
Valeriy Palamarchuk
Finished
۱۰:۲۵
Valeriy Tatarinov
۳
۱
Artem Vakulin
Finished
۱۰:۳۰
Vladislav Volokhov
۳
۱
Vasiliy Shepel
Finished
۱۰:۳۵
Andrey Kotik
۳
۲
Oleksandr Tkachenko
Finished
۱۰:۴۰
Vadim Kazmirchuk
۱
۳
Mykola Uchen
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Medvedev
۰
۳
Vladislav Yamchuk
Finished
۱۰:۵۰
Vasiliy Kushnyr
۳
۱
Nazar Kovalchuk
Finished
۱۰:۵۵
Valeriy Melnik
۳
۰
Sergey Baranovskiy
Finished
۱۱:۰۰
Vasyl Aksenin
۳
۲
Pavlo Pyasta
Finished
۱۱:۰۰
Anton Riabukhin
۲
۳
David Simonchuk
Finished
۱۱:۰۵
Sergey Kiulo
۳
۰
Maxim Zhuravliov
Finished
۱۱:۱۰
Maksym Levytskyi
۰
۳
Aleksandr Kuharchuk
Finished
۱۱:۲۵
Olexander Oleskevych
۳
۲
Andrey Gordiy
Finished
۱۱:۳۰
Bohdan Kohut
۲
۳
Ivan May
Finished
۱۱:۳۵
Artem Vakulin
۲
۳
Vitalii Vovk
Finished
۱۱:۴۰
Vasiliy Shepel
۰
۳
Artem Borysov
Finished
۱۱:۴۵
Yuriy Teterya
۰
۳
Andrey Kotik
Finished
۱۱:۵۰
Serhii Matviienko
۳
۲
Vadim Kazmirchuk
Finished
۱۱:۵۵
Olexander Oleskevych
۰
۳
Nazar Kovalchuk
Finished
۱۲:۰۵
Nikolay Telnoy
۰
۳
Valeriy Melnik
Finished
۱۲:۱۰
Pavlo Cherednichenko
۱
۳
Vasyl Aksenin
Finished
۱۲:۱۰
Ruslan Ivanov
۳
۰
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۲:۱۵
Ihor Kuznetsov
۳
۰
Vladislav Volokhov
Finished
۱۲:۲۰
Maksym Levytskyi
۰
۳
Vladislav Yamchuk
Finished
۱۲:۳۵
Vasiliy Kushnyr
۰
۳
Andrey Gordiy
Finished
۱۲:۴۰
Oleg Moshynskyy
۲
۳
Pavlo Pyasta
Finished
۱۲:۴۵
Bohdan Kohut
۳
۲
Sergey Baranovskiy
Finished
۱۲:۴۵
Anton Riabukhin
۳
۲
Artem Vakulin
Finished
۱۲:۵۰
Sergey Kiulo
۲
۳
Vasiliy Shepel
Finished
۱۲:۵۵
Andrey Kotik
۱
۳
Vasily Verbyany
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Medvedev
۱
۳
Aleksandr Kuharchuk
Finished
۱۳:۱۰
Olexander Oleskevych
۱
۳
Vasiliy Kushnyr
Finished
۱۳:۱۵
Vasyl Aksenin
۰
۳
Valeriy Palamarchuk
Finished
۱۳:۲۰
Valeriy Melnik
۳
۰
Ivan May
Finished
۱۳:۲۰
Valeriy Tatarinov
-
-
David Simonchuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Vladislav Volokhov
۲
۳
Maxim Zhuravliov
Finished
۱۳:۳۰
Dmytro Drobov
۳
۱
Andrey Kotik
Finished
۱۳:۳۵
Anton Myrza
۳
۱
Vadim Kazmirchuk
Finished
۱۳:۴۰
Maksym Levytskyi
۲
۳
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۳:۴۵
Nazar Kovalchuk
-
-
Andrey Gordiy
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Oleg Moshynskyy
۳
۱
Vasyl Aksenin
Finished
۱۳:۵۵
Bohdan Kohut
۱
۳
Valeriy Melnik
Finished
۱۳:۵۵
Ruslan Ivanov
۲
۳
Vitalii Vovk
Finished
۱۴:۰۰
Ihor Kuznetsov
۲
۳
Artem Borysov
Finished
۱۴:۰۵
Yuriy Teterya
۰
۳
Oleksandr Tkachenko
Finished
۱۴:۱۰
Serhii Matviienko
۳
۰
Mykola Uchen
Finished
۱۴:۱۵
Stanislav Stelmashchuk
۲
۳
Vladislav Yamchuk
Finished
۱۴:۲۰
Maksym Levytskyi
-
-
Stanislav Stelmashchuk
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Olexander Oleskevych
-
-
Nazar Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Pavlo Cherednichenko
۳
۲
Pavlo Pyasta
Finished
۱۴:۳۰
Nikolay Telnoy
۳
۲
Sergey Baranovskiy
Finished
۱۴:۳۰
Anton Riabukhin
۳
۲
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۴:۳۵
Sergey Kiulo
۰
۳
Vladislav Volokhov
Finished
۱۴:۴۰
Dmytro Drobov
۰
۳
Yuriy Teterya
Finished
۱۴:۴۵
Anton Myrza
۲
۳
Serhii Matviienko
Finished
۱۴:۵۰
Maksym Levytskyi
۰
۳
Stanislav Stelmashchuk
Finished
۱۴:۵۵
Vasiliy Kushnyr
-
-
Andrey Gordiy
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Oleg Moshynskyy
۱
۳
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۵:۰۵
Bohdan Kohut
۳
۲
Nikolay Telnoy
Finished
۱۵:۰۵
Ruslan Ivanov
۲
۳
Artem Vakulin
Finished
۱۵:۱۰
Ihor Kuznetsov
۳
۰
Vasiliy Shepel
Finished
۱۵:۱۵
Oleksandr Tkachenko
۲
۳
Vasily Verbyany
Finished
۱۵:۲۰
Mykola Uchen
۳
۰
Serhii Illiushchenko
Finished
۱۵:۲۵
Vladislav Yamchuk
۰
۳
Aleksandr Kuharchuk
Finished
۱۵:۳۰
Vasiliy Kushnyr
-
-
Nazar Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۵
Pavlo Pyasta
۰
۳
Valeriy Palamarchuk
Finished
۱۵:۴۰
Sergey Baranovskiy
۱
۳
Ivan May
Finished
۱۵:۴۰
David Simonchuk
۳
۰
Vitalii Vovk
Finished
۱۵:۴۵
Olexander Oleskevych
-
-
Andrey Gordiy
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Anton Riabukhin
۳
۰
Ruslan Ivanov
Finished
۱۶:۲۰
Sergey Kiulo
۳
۰
Ihor Kuznetsov
Finished
۱۶:۲۵
Vasiliy Kushnyr
-
-
Olexander Oleskevych
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Vitalii Vovk
Finished
۱۶:۵۵
Vladislav Volokhov
-
-
Artem Borysov
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Andrey Gerassimenko
۳
۱
Sergei Rutskiy
Finished
۱۷:۰۵
Bogdan Panchenko
۱
۳
Andrey Tsykhotskiy
Finished
۱۷:۱۰
Artem Vakulin
۳
۱
David Simonchuk
Finished
۱۷:۳۰
Vasiliy Shepel
۳
۱
Maxim Zhuravliov
Finished
۱۷:۳۵
Illia Udod
-
-
Alexander Bondarchuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۰
Oleg Volynets
۰
۳
Vitalii Krivenko
Finished
۱۷:۴۵
Volodymyr Ivasiv
-
-
Yaroslav Vorsulyak
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۵
Maksym Samaray
-
-
Sergei Rutskiy
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Ihor Solovyov
-
-
Andrey Tsykhotskiy
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Oleksii Tkachuk
-
-
Petro Tsolik
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Andrey Gerassimenko
-
-
Illia Udod
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Bogdan Panchenko
-
-
Oleg Volynets
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Illia Udod
-
-
Sergei Rutskiy
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Igor Petryshyn
-
-
Volodymyr Ivasiv
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۵
Maksym Samaray
-
-
Alexander Bondarchuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Ihor Solovyov
-
-
Vitalii Krivenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Oleksii Tkachuk
-
-
Yaroslav Vorsulyak
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Oleg Volynets
-
-
Andrey Tsykhotskiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Volodymyr Ivasiv
-
-
Petro Tsolik
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Maksym Samaray
-
-
Illia Udod
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Ihor Solovyov
-
-
Oleg Volynets
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Oleksii Tkachuk
-
-
Volodymyr Ivasiv
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Andrey Gerassimenko
-
-
Alexander Bondarchuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Bogdan Panchenko
-
-
Vitalii Krivenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Igor Petryshyn
-
-
Yaroslav Vorsulyak
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Dmytro Alekseenko
-
-
Serhii Skachenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Eduard Rubtsov
-
-
Mihail Popov
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Maksym Samaray
-
-
Andrey Gerassimenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Ihor Solovyov
-
-
Bogdan Panchenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Oleksii Tkachuk
-
-
Igor Petryshyn
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Maksim Laevsky
-
-
Serhii Skachenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Dmytro Alekseenko
-
-
Eduard Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Alexander Bondarchuk
-
-
Sergei Rutskiy
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Vitalii Krivenko
-
-
Andrey Tsykhotskiy
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Yaroslav Vorsulyak
-
-
Petro Tsolik
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Maksim Laevsky
-
-
Mihail Popov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Eduard Rubtsov
-
-
Serhii Skachenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Maksim Laevsky
-
-
Eduard Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Dmytro Alekseenko
-
-
Mihail Popov
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Maksim Laevsky
-
-
Dmytro Alekseenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  Russia Liga Pro
Vitaly Antonov
-
-
Dmitry Osadchiy
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Evgeniy Glazun
۳
۰
Nikolai Zhurba
Finished
۰۱:۰۰
Evgeniy Glazun
۲
۳
Sergey Ogay
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Ogay
۰
۳
Timofey Yusipov
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Vologzhanin
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Muslikov
۲
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Simonov
۳
۱
Vitaly Bazilevsky
Finished
۱۰:۱۵
Alexander Kolmin
۳
۰
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Simonov
۰
۳
Alexander Gribkov
Finished
۱۱:۴۵
Ivan Soldatov
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۱:۱۵
Konstantin Churin
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Ogay
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۳۰
Valery Ivanov
۰
۳
Anton Yudin
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Pronin
۰
۳
Denis Molodtsov
Finished
۰۱:۴۵
Nikolai Zhurba
۲
۳
Timofey Yusipov
Finished
۰۲:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Sergey Vyaznikov
Finished
۰۲:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۰
Aleksey Kudryavtsev
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۱
Valery Ivanov
Finished
۰۲:۴۵
Konstantin Churin
۲
۳
Oleg Pronin
Finished
۰۲:۴۵
Timofey Yusipov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Kudryavtsev
۳
۱
Anton Yudin
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Vyaznikov
۳
۲
Denis Molodtsov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolai Zhurba
۱
۳
Sergey Ogay
Finished
۰۳:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Valery Ivanov
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Pronin
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Evgeniy Glazun
Finished
۰۴:۰۰
Anton Yudin
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۱۵
Denis Molodtsov
۳
۰
Konstantin Churin
Finished
۰۴:۱۵
Valery Ivanov
۳
۲
Aleksey Kudryavtsev
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Pronin
۳
۰
Sergey Vyaznikov
Finished
۰۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Nikolai Zhurba
Finished
۰۵:۰۰
Anton Yudin
۲
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۵:۱۵
Denis Molodtsov
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۵:۱۵
Timofey Yusipov
۳
۲
Evgeniy Glazun
Finished
۰۵:۳۰
Aleksey Kudryavtsev
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۵:۴۵
Sergey Vyaznikov
۲
۳
Konstantin Churin
Finished
۰۵:۴۵
Alexander Klavdenkov
-
-
Ivan Soldatov
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Maksim Sorin
۳
۱
Igor Poletaev
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Nikulin
۱
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۳۰
Vitaly Bazilevsky
۰
۳
Alexander Gribkov
Finished
۰۹:۴۵
Serguei Homutov
۲
۳
Oleg Nikiforov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Poletaev
۰
۳
Serguei Homutov
Finished
۱۰:۱۵
Alexander Gribkov
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Nikiforov
۳
۲
Maksim Sorin
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Vologzhanin
۰
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۱:۰۰
Maksim Sorin
۳
۱
Serguei Homutov
Finished
۱۱:۱۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Vitaly Bazilevsky
Finished
۱۱:۱۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۱:۳۰
Igor Poletaev
۱
۳
Oleg Nikiforov
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Chumak
۲
۳
Aleksey Kudryavtsev
Finished
۱۳:۰۰
Danila Andreev
۳
۱
Georgiy Vladimirovich Vahnin
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Muslikov
۳
۰
Alexander Kononenko
Finished
۱۳:۱۵
Ivan Afanasyev
۳
۰
Mikhail Aleksandrovskiy
Finished
۱۳:۳۰
Nikita Kurilchik
۲
۳
Roman Khomenko
Finished
۱۳:۴۵
Pavel Vshivkov
۱
۳
Taras Shavanov
Finished
۱۳:۴۵
Aleksey Kudryavtsev
۳
۲
Ivan Afanasyev
Finished
۱۴:۰۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
۳
۲
Nikita Kurilchik
Finished
۱۴:۱۵
Alexander Kononenko
۲
۳
Pavel Vshivkov
Finished
۱۴:۱۵
Mikhail Aleksandrovskiy
۰
۳
Andrey Chumak
Finished
۱۴:۳۰
Taras Shavanov
-
-
Sergey Muslikov
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Roman Khomenko
-
-
Danila Andreev
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Andrey Chumak
۰
۳
Ivan Afanasyev
Finished
۱۵:۰۰
Danila Andreev
-
-
Nikita Kurilchik
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Sergey Muslikov
-
-
Pavel Vshivkov
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Aleksey Kudryavtsev
-
-
Mikhail Aleksandrovskiy
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Alexander Kononenko
-
-
Taras Shavanov
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Georgiy Vladimirovich Vahnin
-
-
Roman Khomenko
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Pavel Suraev-Korolev
-
-
Andrey Yakovlev
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Aleksandr Skrebnev
-
-
Vitaly Antonov
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۵
Dmitry Tikhnenko
-
-
Vasily Shirshov
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Dmitry Osadchiy
-
-
Evgeny Tyurin
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Andrey Yakovlev
-
-
Dmitry Tikhnenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Vasily Shirshov
-
-
Pavel Suraev-Korolev
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Evgeny Tyurin
-
-
Aleksandr Skrebnev
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Pavel Suraev-Korolev
-
-
Dmitry Tikhnenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Aleksandr Skrebnev
-
-
Dmitry Osadchiy
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Andrey Yakovlev
-
-
Vasily Shirshov
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Vitaly Antonov
-
-
Evgeny Tyurin
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۵
Aleksey Vlasov
-
-
Igor Zemit
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Dmitriy Kolesnikov
-
-
Vitaly Bazilevsky
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Aleksandr Chentsov
-
-
Pavel Pinkovskii
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Vladimir Kasatkin
-
-
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Semyon Korolev
-
-
Alexander Shirshov
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Alexander Gribkov
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Igor Zemit
-
-
Vladimir Kasatkin
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Pavel Pinkovskii
-
-
Semyon Korolev
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Vitaly Bazilevsky
-
-
Alexander Gribkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Ilya Novikov
-
-
Aleksey Vlasov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Sergey Nikulin
-
-
Dmitriy Kolesnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Alexander Shirshov
-
-
Aleksandr Chentsov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Aleksey Vlasov
-
-
Vladimir Kasatkin
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Dmitriy Kolesnikov
-
-
Alexander Gribkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Aleksandr Chentsov
-
-
Semyon Korolev
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Igor Zemit
-
-
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Pavel Pinkovskii
-
-
Alexander Shirshov
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Vitaly Bazilevsky
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
  International Setka Cup
Kyrylo Rumezhak
۳
۱
Egor Kovpak
Finished
۰۱:۵۰
Andrii Sydoruk
۳
۰
Artem Tkachenko
Finished
۱۷:۴۵
Oleh Filenko
۳
۲
Volodymyr Chornobab
Finished
۱۲:۳۰
Yevhen Kyi
۱
۳
Sergey Tkachev
Finished
۰۰:۰۵
Maksym Kozhevnikov
۳
۱
Dmitriy Kunchurov
Finished
۰۰:۱۵
Borys Kostuk
۳
۰
Alexander Kolbasenko
Finished
۰۰:۲۰
Yuriy Kolesnik
-
-
Roman Hnoievoi
Cancelled
۰۰:۲۵
Dmytro Lazuryk
۳
۱
Egor Kovpak
Finished
۰۰:۵۰
Anatoliy Nazarov
۳
۲
Borys Kostuk
Finished
۰۱:۲۰
Alexander Kolbasenko
۱
۳
Dmytro Lazuryk
Finished
۰۲:۲۰
Oleh Filenko
۳
۲
Aleksander Ivashkin
Finished
۰۹:۳۰
Aleksandr Sulim
-
-
Ruslan Solomko
Cancelled
۰۹:۳۵
Yuriy Kolesnik
۱
۳
Sergey Tkachev
Finished
۰۹:۳۵
Valeriy Vlasenko
۳
۱
 oleksandr Zhyrnov
Finished
۰۹:۴۰
Aleksey Rybka
۳
۱
Vadim Bochkovskiy
Finished
۱۰:۰۰
Ruslan Solomko
۰
۳
Yevhen Kyi
Finished
۱۰:۰۵
Vladislav Kurchitsky
۳
۱
Alexey Nadoporozhsky
Finished
۱۰:۱۰
Roman Makarenko
۳
۲
Aleksandr Sulim
Finished
۱۰:۲۵
Roman Makarenko
-
-
Tymur Turchenko
Cancelled
۱۰:۲۵
Kyrylo Yurchenko
۳
۲
Volodymyr Chornobab
Finished
۱۰:۳۰
Yuriy Kolesnik
۰
۳
Yevhen Kyi
Finished
۱۰:۳۵
Michael Teteruk
۱
۳
 oleksandr Zhyrnov
Finished
۱۰:۴۰
Alexander Likhitsky
۲
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۱۰:۵۵
Oleh Filenko
۲
۳
Vadim Bochkovskiy
Finished
۱۱:۰۰
Ruslan Solomko
۳
۱
Sergey Tkachev
Finished
۱۱:۰۵
Aleksandr Sulim
-
-
Yevhen Kyi
Cancelled
۱۱:۰۵
Valeriy Vlasenko
۱
۳
Vladislav Kurchitsky
Finished
۱۱:۱۰
Roman Makarenko
۲
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۱۱:۲۵
Volodymyr Chornobab
۳
۲
Aleksander Ivashkin
Finished
۱۱:۳۰
Yuriy Kolesnik
۱
۳
Ruslan Solomko
Finished
۱۱:۳۵
Michael Teteruk
۳
۰
Alexey Nadoporozhsky
Finished
۱۱:۴۰
Alexander Likhitsky
۳
۱
Aleksandr Sulim
Finished
۱۱:۵۵
Alexander Likhitsky
-
-
Tymur Turchenko
Cancelled
۱۱:۵۵
Aleksey Rybka
۳
۲
Kyrylo Yurchenko
Finished
۱۲:۰۰
Yevhen Kyi
۳
۰
Sergey Tkachev
Finished
۱۲:۰۵
Vladislav Kurchitsky
۱
۳
 oleksandr Zhyrnov
Finished
۱۲:۱۰
Roman Makarenko
۳
۱
Alexander Likhitsky
Finished
۱۲:۲۵
Aleksandr Sulim
-
-
Sergey Tkachev
Cancelled
۱۲:۳۵
Valeriy Vlasenko
۳
۰
Alexey Nadoporozhsky
Finished
۱۲:۴۰
Yuriy Kurischenko
۲
۳
Aleksandr Sulim
Finished
۱۲:۵۵
Yuriy Kurischenko
-
-
Tymur Turchenko
Cancelled
۱۲:۵۵
Kyrylo Yurchenko
۳
۰
Vadim Bochkovskiy
Finished
۱۳:۰۰
Michael Teteruk
۲
۳
Vladislav Kurchitsky
Finished
۱۳:۱۰
Alexander Likhitsky
-
-
Roman Makarenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Aleksey Rybka
۳
۱
Aleksander Ivashkin
Finished
۱۳:۳۰
Sergey Tkachev
-
-
Ruslan Solomko
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Alexey Nadoporozhsky
۲
۳
 oleksandr Zhyrnov
Finished
۱۳:۴۰
Tymur Turchenko
-
-
Yuriy Kurischenko
Cancelled
۱۳:۵۵
Oleh Filenko
۰
۳
Kyrylo Yurchenko
Finished
۱۴:۰۰
Yuriy Kolesnik
-
-
Aleksandr Sulim
Cancelled
۱۴:۰۵
Michael Teteruk
۳
۰
Valeriy Vlasenko
Finished
۱۴:۱۰
Tymur Turchenko
-
-
Alexander Likhitsky
Cancelled
۱۴:۲۵
Aleksey Rybka
۳
۰
Volodymyr Chornobab
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Tkachev
-
-
Yuriy Kolesnik
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Yuriy Kurischenko
-
-
Roman Makarenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۵
Vadim Bochkovskiy
۱
۳
Aleksander Ivashkin
Finished
۱۵:۰۰
Yevhen Kyi
-
-
Ruslan Solomko
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۵
Tymur Turchenko
-
-
Roman Makarenko
Cancelled
۱۵:۲۵
Aleksandr Sulim
-
-
Roman Makarenko
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Oleh Filenko
۰
۳
Aleksey Rybka
Finished
۱۵:۳۰
Yuriy Kurischenko
-
-
Alexander Likhitsky
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Kyrylo Yurchenko
۳
۱
Aleksander Ivashkin
Finished
۱۶:۰۰
Volodymyr Chornobab
۰
۳
Vadim Bochkovskiy
Finished
۱۶:۳۰
Konstantin Kirsanov
۲
۳
Denis Matveev
Finished
۱۷:۰۵
Borys Kostuk
۱
۳
Anatoliy Nazarov
Finished
۱۷:۱۰
Yehor Akimov
۳
۲
Andrey Kurtenko
Finished
۱۷:۱۵
Anton Yolkin
۲
۳
Valentyn Korovychenko
Finished
۱۷:۳۵
Bogdan Panchenko
۳
۲
Dmytro Lazuryk
Finished
۱۷:۴۰
Oleksandr Dukhovenko
۰
۳
Daniil Gavrish
Finished
۱۷:۵۵
Andriy Fedorchenko
-
-
Roman Malinka
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Yurii Petrushenko
-
-
Anatoliy Nazarov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Yuriy Kokunin
-
-
Dmytro Chernyshov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Kostiantyn Moroz
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Konstantin Kirsanov
-
-
Valentyn Korovychenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Borys Kostuk
-
-
Bogdan Panchenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Yehor Akimov
-
-
Artem Tkachenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Alexander Mishchenko
-
-
Viktor Ivanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Roman Malinka
-
-
Denis Matveev
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۵
Yurii Petrushenko
-
-
Dmytro Lazuryk
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Dmytro Chernyshov
-
-
Andrey Kurtenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Mykhailo Zholubak
-
-
Vladimir Voronenkov
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Anton Yolkin
-
-
Andriy Fedorchenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۵
Bogdan Panchenko
-
-
Anatoliy Nazarov
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Andrii Sydoruk
-
-
Yuriy Kokunin
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۵
Petro Kilyakin
-
-
Mykola Korniyenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Viktor Ivanov
-
-
Daniil Gavrish
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Konstantin Kirsanov
-
-
Roman Malinka
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Borys Kostuk
-
-
Dmytro Lazuryk
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Yehor Akimov
-
-
Dmytro Chernyshov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Vladislav Klim
-
-
Leonid Boiko
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Alexander Mishchenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Andriy Fedorchenko
-
-
Valentyn Korovychenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Yurii Petrushenko
-
-
Bogdan Panchenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Yuriy Kokunin
-
-
Artem Tkachenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Mykhailo Zholubak
-
-
Mykola Korniyenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Viktor Ivanov
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Anton Yolkin
-
-
Denis Matveev
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Dmytro Lazuryk
-
-
Anatoliy Nazarov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Andrii Sydoruk
-
-
Andrey Kurtenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Leonid Boiko
-
-
Vladimir Voronenkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Alexander Mishchenko
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Konstantin Kirsanov
-
-
Andriy Fedorchenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Yurii Petrushenko
-
-
Borys Kostuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Yehor Akimov
-
-
Yuriy Kokunin
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Petro Kilyakin
-
-
Vladislav Klim
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Daniil Gavrish
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Anton Yolkin
-
-
Roman Malinka
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Andrii Sydoruk
-
-
Dmytro Chernyshov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Mykhailo Zholubak
-
-
Leonid Boiko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Alexander Mishchenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Valentyn Korovychenko
-
-
Denis Matveev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Artem Tkachenko
-
-
Andrey Kurtenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Vladislav Klim
-
-
Mykola Korniyenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Viktor Ivanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Konstantin Kirsanov
-
-
Anton Yolkin
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Yehor Akimov
-
-
Andrii Sydoruk
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Petro Kilyakin
-
-
Vladimir Voronenkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Oleksandr Kovalchuk
-
-
Daniil Gavrish
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Andriy Fedorchenko
-
-
Denis Matveev
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
Yuriy Kokunin
-
-
Andrey Kurtenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Mykhailo Zholubak
-
-
Vladislav Klim
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Kostiantyn Moroz
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  International Challenger Series 2020, Week 33, Session 1
Jiri Vrablik
۳
۱
Enio Mendes
Finished
۰۰:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Carlos Muhlbach
Finished
۱۱:۳۰
Petr David
۳
۲
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۲:۱۰
Enio Mendes
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۲:۵۰
Jiri Vrablik
۲
۳
Carlos Muhlbach
Finished
۱۳:۳۰
Alexander Karakasevic
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۴:۱۰
Dauud Cheaib
۳
۲
Enio Mendes
Finished
۱۴:۵۰
Petr David
۱
۳
Alexander Karakasevic
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Vrablik
۳
۲
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۶:۱۰
  International Setka Cup, Women
Iryna Motsyk
۳
۱
Valeriya Stepanovskaya
Finished
۰۹:۴۵
Veronika Gud
۰
۳
Yevheniia Sozoniuk
Finished
۱۰:۱۵
Valeriia Ivakhiv
۲
۳
Iryna Pidlypna
Finished
۱۰:۲۰
Ganna Farladanska
۲
۳
Valeriya Stepanovskaya
Finished
۱۰:۴۵
Nadiia Harmash
۳
۲
Nataliia Kosmina
Finished
۱۰:۵۰
Iryna Motsyk
۳
۰
Veronika Gud
Finished
۱۱:۱۵
Olga Yureneva
۰
۳
Anastasiya Kozak
Finished
۱۱:۲۰
Ganna Farladanska
۱
۳
Yevheniia Sozoniuk
Finished
۱۱:۴۵
Valeriia Ivakhiv
۳
۲
Nataliia Kosmina
Finished
۱۱:۵۰
Veronika Gud
۳
۰
Valeriya Stepanovskaya
Finished
۱۲:۱۵
Anastasiya Kozak
۳
۲
Iryna Pidlypna
Finished
۱۲:۲۰
Iryna Motsyk
۰
۳
Yevheniia Sozoniuk
Finished
۱۲:۴۵
Nadiia Harmash
۰
۳
Olga Yureneva
Finished
۱۲:۵۰
Ganna Farladanska
۰
۳
Veronika Gud
Finished
۱۳:۱۵
Valeriia Ivakhiv
۰
۳
Anastasiya Kozak
Finished
۱۳:۲۰
Yevheniia Sozoniuk
۳
۰
Valeriya Stepanovskaya
Finished
۱۳:۴۵
Olga Yureneva
۳
۲
Nataliia Kosmina
Finished
۱۳:۵۰
Ganna Farladanska
۰
۳
Iryna Motsyk
Finished
۱۴:۱۵
Nadiia Harmash
۱
۳
Iryna Pidlypna
Finished
۱۴:۲۰
Valeriia Ivakhiv
۱
۳
Olga Yureneva
Finished
۱۴:۵۰
Nadiia Harmash
۳
۰
Anastasiya Kozak
Finished
۱۵:۲۰
Nataliia Kosmina
۱
۳
Iryna Pidlypna
Finished
۱۵:۵۰
Valeriia Ivakhiv
۰
۳
Nadiia Harmash
Finished
۱۶:۲۰
Olga Yureneva
۲
۳
Iryna Pidlypna
Finished
۱۶:۵۰
Svitlana Yureneva
۰
۳
Anastasia Mydvetskaya
Finished
۱۷:۰۰
Anastasiya Kozak
۳
۲
Nataliia Kosmina
Finished
۱۷:۲۰
Yana Mikhailik
۰
۳
Olena Nalisnikovska
Finished
۱۷:۳۰
Svitlana Yureneva
-
-
Olena Nalisnikovska
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Alina Novosad
-
-
Anastasia Mydvetskaya
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Svitlana Yureneva
-
-
Alina Novosad
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Yana Mikhailik
-
-
Anastasia Mydvetskaya
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Yana Mikhailik
-
-
Alina Novosad
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Olena Nalisnikovska
-
-
Anastasia Mydvetskaya
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Svitlana Yureneva
-
-
Yana Mikhailik
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید